ללמוד לעוף – סיכום קורס משרדאות

בחנוכה 2004 הייתי עם משפחתי בבית, אכלנו, רקדנו והדלקנו את הנרות בחלון. פתאום שמענו צעקות בחוץ: צאו מכאן!!יהודים לכו מפה!! זאת לא המדינה שלכם!! זרקו אבנים על כל החלונות. אחרי זה חשבנו לעלות לישראל כי באמת ונצואלה לא הייתה המדינה שלנו, אנחנו שייכים לעם ישראל. אבל להחליט לא היה קל. העבודה שלי, הרכוש שלנו, האהבה…