תהליך שיקום אמיר

הגעתי למכללת גל אחרי שנים שהייתי מחוץ למעגל העבודה. אפשר לומר שהייתי קצת אבוד.ישעתי שאני צריך לעשות משהו ולא ידעתי מה. … שום דבר מהדברים שמתקימים כאן לא בא לי כמובן מליו כי יש הבדל עצום בין האנושיות שמתנהל המקום הזה לבין "שאר" העולם ולא סתם חלק מתלמידים קוראים למכללה חממה. … תמיד תהיה לי…