מטרת הלימודים במכינות השונות להקנות, להשלים ולרענן ידע נדרש, וכן להכין את הסטודנטים למבחני הסף במתמטיקה, עברית, אנגלית ויישומי מחשב, על פי תנאי הקבלה לקורסים השונים. רמת הלימוד מותאמת לכל סטודנט על פי צרכיו ועל פי דרישות הלימוד במקצוע העתידי. ההוראה במכינה יחידנית ובקצב אישי. במהלך הלימודים הסטודנטים רוכשים כלים והרגלי למידה, במטרה לקדמם לנקודת פתיחה אחידה ככל הניתן.

סטודנטים הזקוקים לחיזוק נוסף יקבלו שיעורי עזר פרטניים המקנים כלים ללמידה ועזרה בהתמודדות עם החומר הנלמד.

משך המכינה: עד 6 חודשים

מכינה לחרשים וכבדי שמיעה

מיועדת לסטודנטים חרשים וכבדי שמיעה עם רמות שונות של ירידה בשמיעה – כבדי שמיעה, חרשים ומתחרשים.

נושאי לימוד:

עברית לימוד קריאה, כתיבה ודיבור, שיפור אסטרטגיות למידה, הבנת הנקרא והתמודדות עם טקסט כתוב.

מתמטיקה לימוד ורענון ידע, החל מחשבון בסיסי ועד רמת בגרות.

אנגלית לימוד ורענון ידע החל מ- ABC ועד רמת בגרות על פי דרישות הקורס המקצועי.

הכרת המחשב לימוד שימוש בסיסי במחשב, במערכות הפעלה ותוכנות Office, דפדפן האינטרנט והדואר האלקטרוני.

מכינה כללית

מיועדת לסטודנטים ששפת אמם עברית הזקוקים למכינה.

נושאי לימוד:

עברית שיפור אסטרטגיות למידה, הבנת הנקרא והתמודדות עם טקסט כתוב.

מתמטיקה לימוד ורענון ידע, החל מחשבון בסיסי ועד רמת בגרות.

אנגלית לימוד ורענון ידע החל מ- ABC ועד רמת בגרות על פי דרישות הקורס המקצועי.

הכרת המחשב לימוד שימוש בסיסי במחשב, במערכות הפעלה ותוכנות Office, דפדפן האינטרנט והדואר האלקטרוני.

מכינה לעולים – רעננה, חיפה, אשדוד

מיועדת לסטודנטים ששפת האם שלהם אינה עברית ועולים חדשים.

נושאי לימוד:

עברית לימוד קריאה, כתיבה ודיבור, שיפור אסטרטגיות למידה, הבנת הנקרא והתמודדות עם טקסט כתוב.

מתמטיקה לימוד ורענון ידע, החל מחשבון בסיסי ועד רמת בגרות.

אנגלית לימוד ורענון ידע החל מ- ABC ועד רמת בגרות.

הכרת המחשב לימוד שימוש בסיסי במחשב, במערכות הפעלה ותוכנות Office, דפדפן האינטרנט והדואר האלקטרוני.