לפרטים נוספים וליצירת קשר

הקורס בפיקוח משרד העבודה

חשמלאי מוסמך

בעל רישיון חשמלאי מוסמך רשאי לבצע את כל עבודות החשמל במתקנים חשמליים בעלי עוצמת זרם עד 3x80A המשמשים למגורים, משרדים או בתי מלאכה, לרבות התקנה, בדיקה ואיתור תקלות.

בעל רישיון מוסמך רשאי לחתום ולהגיש תוכניות ואישורים לחברת חשמל.

בין נושאי הלימוד תורת החשמל, מתקני חשמל ורשת, מכונות חשמל, מעבדת מדידות, מכונות חשמל, בטיחות וגהות ועוד.

משך הקורס – 14 חודשים

תנאי קבלה – 10 שנות לימוד לפחות

מבחן כניסה במתמטיקה ברמה של 10 שנות לימוד

תעודת גמר מטעם משרד העבודה והרווחה ורישיון חשמלאי מוסמך עפ"י חוק החשמל

חשמלאי מעשי

בעל רשיון חשמלאי מעשי רשאי לבצע כל עבודות החשמל במתקן חשמלי בעל עוצמת זרם עד 1x40A בתוך מבנים המשמשים לדירות מגורים או למשרדים, לרבות התקנה ואיתור ותיקון תקלות.

בין נושאי הלימוד תורת החשמל, מתקני חשמל ורשת, מכונות חשמל, מעבדת מדידות, תרגול מעשי ועוד.

משך הקורס – 10 חודשים

תנאי קבלה – 9 שנות לימוד לפחות

מבחן כניסה במתמטיקה ברמה של 10 שנות לימוד

תעודת גמר מטעם משרד העבודה והרווחה

רישיון חשמלאי מעשי עפ"י חוק החשמל