סדנאות חווייתיות המיועדות לאנשים המבקשים להשתלב בעבודה. מכוונות להקניית כלים לחיפוש והשתלבות בעבודה וכוללות: חיזוק הביטחון האישי והמקצועי, שכלול המיומנויות הנדרשות להשתלבות בעולם העבודה, הרחבת הידע על עולם העבודה, כתיבת קורות חיים, הכנה לראיונות עבודה, בניית תכנית חיפוש עבודה אישית עם כל משתתף.  הסדנה מתקיימת בפריסה ארצית ,במשך ארבעה שבועות.