לכל סטודנט ישנה אפשרות להיעזר בשירותי העבודה הסוציאלית הכוללים שיחות אישיות וקבוצתיות המכוונות לפיתוח מסוגלות תעסוקתית, הסרת חסמים ושכלול מיומנויות בין אישיות.

השרות הסוציאלי זמין לסטודנטים בתהליך רכישת המקצוע, משלב בחירת המקצוע ועד לסיום הלימודים והיציאה לעולם העבודה.

תהליך הליווי כולל עיבוד תכנים הקשורים ברכישת מקצוע חדש, פיתוח זהות מקצועית, היכרות והסתגלות לסביבת עבודה חדשה. מסוגלות זו נדרשת לא פחות מהידע המקצועי הנלמד בקורס. כמו כן ניתנת תמיכה בהתמודדות עם תהליכי למידה, ומתן מענה לקשיים המתעוררים בדרך.

העובדת הסוציאלית מהווה גורם המסייע ביצירת קשר עם הגורמים השונים המעורבים בתהליכי הלמידה של הסטודנט: סגל המכללה, הגורמים המפנים ומגוון השירותים בקהילה, בהתאם לצרכי הסטודנט.

הצוות כולל עובדות סוציאליות שהתמחותן הינה בהעצמה תעסוקתית ובליווי אישי וקבוצתי.

כמו כן מפעיל השרות הסוציאלי תוכניות לאוכלוסיות ייחודיות:

  • תוכנית "מעברים" – לאנשים המתמודדים עם פגיעות נפש.
  • תוכניות הש"ג ותה"ל – סדנאות חווייתיות המיועדות לאקדמאים ואחרים המבקשים להשתלב בעבודה. סדנאות אלו מקנות כלים לחיפוש והשתלבות בעבודה וכוללות: חיזוק הביטחון האישי והמקצועי ושכלול המיומנויות הנדרשות להשתלבות בעולם העבודה, הרחבת הידע על עולם העבודה, כתיבת קורות חיים, הכנה לראיונות עבודה, בניית תכנית חיפוש עבודה אישית עם כל משתתף וסיוע אינטנסיבי באיתור מקומות עבודה, עד להשתלבות בהם.