לכל סטודנט אפשרות להיעזר בשירותי העבודה הסוציאלית הכוללים שיחות אישיות וקבוצתיות המכוונות לפיתוח מסוגלות תעסוקתית, הסרת חסמים ושכלול מיומנויות בין אישיות חיוניות  בעבודה..

השרות הסוציאלי זמין לסטודנטים בתהליך רכישת המקצוע, משלב בחירת המקצוע ועד לסיום הלימודים והיציאה לעולם העבודה.

תהליך הליווי כולל עיבוד תכנים הקשורים ברכישת מקצוע חדש, פיתוח זהות מקצועית, היכרות והסתגלות לסביבת עבודה חדשה. מסוגלות זו נדרשת כדי להשתלב ולהתקדם במקום העבודה. כמו כן ניתנת תמיכה בהתמודדות עם תהליכי למידה, ומתן מענה לקשיים המתעוררים בדרך. כל זאת על מנת להבטיח הצלחה והשלמת התהליך..

העובדת הסוציאלית מסייעת ביצירת קשר עם הגורמים השונים המעורבים בתהליכי הלמידה של הסטודנט: סגל המכללה, הגורמים המפנים ומגוון השירותים בקהילה, בהתאם לצרכי הסטודנט.

הצוות כולל עובדות סוציאליות שהתמחותן הינה בהעצמה תעסוקתית, בהיבטים פרטניים וקבוצתיים..