במכללת גל אנו גאים להגיש ולהנגיש את הלמידה וההכשרה המקצועית לסטודנטים בעלי מגוון רחב של יכולות ומגבלות.

אנו מספקים סביבת לימוד מונגשת ומותאמת לצרכיו האישיים של כל סטודנט, כולל ללקויי השמיעה וחרשים, לבעלי קשיים רגשיים ולנדרשים לתגבורים וחיזוקים בלמידה לאורך הקורסים.

תמיכה ללקויי שמיעה וחרשים

מערך השירות הסוציאלי

שיעורי תגבור