שם
תפקיד
תפקיד בעמותה

מר שמואל פינצי
נציג ציבור
יו"ר הועד המנהל

פרופ' עמירם כץ
מנהל בי"ח לוינשטיין
חבר ועד מנהל

מר מגיד אברהמי
מנהל אדמיניסטרטיבי בי"ח לוינשטייו
חבר ועד מנהל

פרופ' יעקב הרט
נציג ציבור
חבר ועד מנהל

פרופ' יוסי ריבק
מנהל המכון הרפואי לבטיחות בדרכים
חבר ועד מנהל

מר דוד המר
נציג ציבור
חבר ועד מנהל

גב' סלינה גורן-קומרן
נציגת קרן גולדשטיין – גורן
חברת ועד מנהל

עו"ד נחום פרנקל
נציג ציבור
חבר ועד מנהל

מר עזרא סרי
ראש היחידה לתעסוקה והכשרה מקצועית, משרד הבטחון
חבר ועד מנהל

עו"ד עמוס רוזנצוויג
היועץ המשפטי המוסד לביטוח לאומי
חבר ועד מנהל

פרופ' שמואל מלמד
אונ' ת"א
חבר האסיפה הכללית