שם

תפקיד

תפקיד בעמותה

מר שמואל פינצי

נציג ציבור

יו"ר הוועד המנהל

פרופ' עמירם כץ

מנהל בי"ח לוינשטיין

חבר וועד מנהל

מר מגיד אברהמי

מנהל אדמינסטרטיבי בי"ח לוינשטיין

חבר וועד מנהל

פרופ' יעקב הרט

נציג ציבור

חבר וועד מנהל

פרופ' יוסי ריבק

מנהל המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

חבר וועד מנהל

מר דוד המר

נציג ציבור

חבר וועד מנהל

גב' סלינה גורן-קומרן

נציגת קרן גולדשטיין-גורן

חברת וועד מנהל

עו"ד נחום פרנקל

נציג ציבור

חבר וועד מנהל

מר עזרא סרי

ראש היחידה לתעסוקה והכשרה מקצועית, משרד הבטחון

חבר וועד מנהל

עו"ד עמוס רוזנצוויג

היועץ המשפטי המוסד לביטוח לאומי

חבר וועד מנהל

פרופ' שמואל מלמד

אונ' ת"א

חבר האסיפה הכללית