פרופ' יעקב הרט

נציג ציבור לשעבר מנהל בי"ח לוינשטיין

חבר הועד המנהל והאסיפה הכללית

מר שמואל פינצי

נציג ציבור, עובד סוציאלי, לשעבר מנהל אגף השיקום במוסד לביטוח לאומי

חבר הועד המנהל והאסיפה הכללית

פרופ' עמירם כץ

מנהל בי"ח לוינשטיין, מומחה לרפואה פיסיקלית ושיקום

יו"ר הועד המנהל והאסיפה הכללית

מר מגיד אברהמי

מנהל אדמיניסטרטיבי, בי"ח לוינשטיין

חבר הועד המנהל והאסיפה הכללית

מר דוד המר

נציג ציבור, לשעבר מנהל אדמיניסטרטיבי של בי"ח לוינשטיין

חבר הועד המנהל והאסיפה הכללית

עו"ד נחום פרנקל

נציג ציבור, לשעבר סגן ראש אגף השיקום וראש היחידה לתביעות וקביעת זכאות

חבר הועד המנהל והאסיפה הכללית

גב' רונית ויינטראוב

סגנית ראש עיריית רעננה

חברת הועד המנהל והאסיפה הכללית

עו"ד עמוס רוזנצוויג

היועץ המשפטי המוסד לביטוח לאומי

חבר הועד המנהל והאסיפה הכללית

ד"ר רנה פייגין

נציגת ציבור, חברת הועדה ללימודי המשך והשתלמויות בבי"ס לעבודה סוציאלית באונ' תל אביב

חברת האסיפה הכללית

עו"ד דורית טנא פרצ'יק

נציגת ציבור, מומחית לדיני עבודה, לשעבר מנהלת הלשכה המשפטית ויו"ר אגף הפנסיה בהסתדרות

חברת האסיפה הכללית

גב' סלינה גורן-קומרן

נציגת קרן גולדשטיין-גורן

חברת הועד המנהל והאסיפה הכללית